Loonschade.

Als werkgever kunt u in een nadelige financiële situatie komen als een van uw werknemers arbeidsongeschikt raakt. U moet volgens de wet immers minimaal 70% van het loon van uw werknemer doorbetalen. En dat 104 weken lang. Bent u eigenrisicodrager, dan heeft u kans dat u zelfs 10 jaar lang moet betalen voor uw werknemer. En dat terwijl u de inzet van uw werknemer mist.

Daarnaast heeft u verplichtingen om ervoor te zorgen dat uw werknemer zoveel mogelijk zijn werk bij u kan hervatten. De kosten die u daarvoor moet maken (bijvoorbeeld re-integratiekosten) kunnen ook behoorlijk oplopen.

Arbeidsongeschikt als gevolg van een verkeersongeval.

Het kan zijn dat de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer het gevolg is van bijvoorbeeld een verkeersongeval. Is dit ongeval veroorzaakt door een ander, dan heeft u als werkgever de mogelijkheid de geleden loonschade en kosten te verhalen op de aansprakelijke partij.

Volgens de Nederlands wet kunt u als werkgever het tijdens de arbeidsongeschiktheid doorbetaalde nettoloon en de re-integratiekosten verhalen. Legitimus helpt u graag bij het verhalen van deze schade.

En Legitimus gaat verder. Want wat nu als uw werknemer in het buitenland een ongeval is overkomen? Dan gelden de Nederlandse regels niet meer. Ook in die situaties kunt u bij Legitimus terecht. Wij bekijken samen met u de juridische mogelijkheden om toch zoveel mogelijk van uw schade te verhalen. Of dat nu in België, Duitsland, Griekenland of een ander Europees land is.

Met Legitimus bespaart u veel tijd met het lastige verhaalsproces. Meer weten? Neem contact met ons op.